KAZ Minerals Тобы қызметкерлерімен кері байланыс арналарын үнемі дамытып отырады.

КӘСІПОДАҚТАРҒА АРНАЛҒАН СҰРАҚТАР